Uudistettu energiatodistuslaki tuli voimaan 1.6.2013 ja tämän jälkeen vaatimus energiatodistuksesta myynti- ja vuokraustilanteissa on vaiheittain laajentunut kattamaan kaikki rakennustyypit. Viimeisimpinä energiatodistus laajeni 1.7.2017 alkaen kattamaan myös ennen vuotta 1980 rakennetut pientalot. Uudisrakentamisessa energiatodistus on ollut käytössä vuodesta 2008 lähtien. 

Rakennusten energiatodistuksilla pyritään lisäämään mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden tavoiteasetantaan ja vertailuun. Tarkoituksena on myös edistää rakennusten energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamisen kannalta energiatodistukseen sisältyvät säästösuositukset ovat keskeinen asia.

Energiatodistuksen laatii aina pätevöitynyt tekijä, joka on rekisteröity ARA:n laatijarekisteriin. Energiatodistus on laskennallinen ja, sekä uudisrakennusten että olemassa olevien rakennusten, laskennassa käytetään samoja laskentasääntöjä ja lähtötietoja. Olemassa olevan rakennuksen energiatodistus perustuu aina rakennuksen tarkistamiseen paikan päällä ja sen perusteella selvitettyihin rakennusta parhaiten kuvaavien tietojen mukaiseen laskentaan.

Aiemman energiatodistuslain mukaisesti, ennen 1.6.2013, laaditut energiatodistukset ovat voimassa voimassaolonsa mukaisesti. Isännöitsijäntodistukseen sisältyneet energiatodistukset olivat voimassa vuoden 2014 loppuun asti, eikä niitä enää voi käyttää

Oheisista linkeistä löydät lisätietoja energiatodistukseen sekä energia-avustuksiin liittyen.